About Universal Records

My photo
Quezon City, Philippines
Universal Records is the NUMBER ONE independent record label in the Philippines. Bringing you quality music for the past 30 years, we are home to artists like: Jose Mari Chan, Gary Valenciano, Ogie Alcasid, Regine Velasquez, Lani Misalucha, Jed Madela, Christian Bautista, Jay R, Billy Crawford, Kris Aquino, Edu Manzano, Marian Rivera, Mark Herras, Nina, Ronnie Liang, Gail Blanco, Sam Concepcion. Our band roster includes: Parokya Ni Edgar, Kamikazee, Sponge Cola, Imago, Silent Sanctuary, Kenyo, Paraluman. We are equally committed to bring you exciting international releases covering various genres like pop, jazz, new age, classical, alternative, indie pop, rock, electronica, dance, r&b, and hip-hop. Name it, we definitely have it!

April 2, 2010

Manila Bulletin | U-Kiss ekes P1 M in 3-day RP tour

By JONATHAN M. HICAP
March 30, 2010 | 5:20pm

Don’t underestimate the power of fans.

Korean all-male pop group U-Kiss had their local fans to thank for when it earned more than P1 million in sales during a recent tour.

Local support for the group was palpable during the first leg of the tour held at SM Megamall on March 26, where over 5,000 fans showed up.

The fans, who call themselves "Pinoy Kiss Me’s," screamed and cheered when U-Kiss performed “Man Man Ha Ni" and their current single "Bingeul Bingeul."

Fans were at the venue as early as 7:30 a.m., lining up to get a copy of U-Kiss’ “Only One” CD, which came with an exclusive U-Kiss Philippine promo tour poster.

U-Kiss sold more than 1,000 copies of the CD that day.

According to SM Mall personnel, U-Kiss' first day CD sales broke the peak sales record of another K-pop act that performed at SM North Edsa Annex recently.

To show their appreciation to fans, group management scheduled another fan signing even at SM Megamall on March 28, which again allowed for a good number of sales.

Meanwhile, a larger mob greeted the group during the second leg of the tour held at the SM North Edsa Annex, with fans already outside the mall as early as 5 a.m. A big come-on was the promise of being included in a signing event after the performance.

By 2 p.m., U-Kiss officially broke their own record by selling more than 1,300 CDs.

On a related note, Kiss Me Pinay, the U-Kiss Philippines fan group, said their membership tripled after the promo tour.

On the MYX Chart, “Bingeul Bingeul” has already entered the "International Top 20" and the "Hit Chart."

The song is one of only three K-pop music videos that entered the chart alongside Super Junior's "Sorry Sorry-Answer" and Girls' Generation's "Oh!" in Tuesday's (March 30) MYX Daily Top 10.

The U-Kiss Philippine Promo Tour was organized by Premiere Entertainment Philippines Inc. (PEP), who recently revealed plans to bring the boys back in May this year for a bigger show.

"Only One" will be released in selected record stores nationwide on March 31.

Direct link to the article:
http://www.mb.com.ph/articles/250385/ukiss-ekes-p1-m-3day-rp-tour

2 comments:

Anonymous said...

[url=http://naajgraj.pl]Gry online[/url]

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie przyswajania bazy tluszczowych dziêki ludzki stworzenie. Owo absolutnie nieznany specyfik w celu dziewuszek, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê oraz pokonaæ na przewy¿szaj¹cy bieg posi³ków. Lekarstwo ten dozwala wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety oraz æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do ¿ywej online taniej apteki internetowej po koncentraty tudzie¿ po informacje o wyci¹gach. Kupki z tej przyczyny alli Wspieramy ci¿ krain¹ zap³atê leków natomiast œciœle mówi¹c dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu szczególnych zaœ renomowanych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ aktualnie trójka warianty prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w tryb niezawodny tudzie¿ ekspediuje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w zaci¹gu dopiero co niejakiego dnia od chwili momentu wykonania twojego zapotrzebowania. W³aœnie spoœród tego zarabia znakomite [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] oceny pacjentów. Na wiotki brzuszekJest wiele za³¹czników diety na schudniêcie. Do sporych obstaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie przetestowanym natomiast i pokazanym postêpowaniem byæ mo¿e zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê natomiast i æwiczenie fizyczne w przewa¿aj¹cym stopniu decyduj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie ustaje, i jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê zmienne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy jakkolwiek nie oznacza dla fizjonomii pieknej katastrofy i powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.